START
O NAS
ŻŁOBKI
ZAPISY
PORADY
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

ŻŁOBEK NR 13 "MACIUŚ"

O NAS AKTUALNOŚCI KONTAKT

 

O NAS

W naszym Żłobku pracują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne na danym stanowisku. Do kadry zalicza się: kierownik żłobka, intendent, pielęgniarka, opiekunowie, psycholog, logopeda, pokojowe, kucharki. Zadaniem kierownika żłobka jest zarządzanie jego działalnością, organizowanie i kierowanie procesem opiekuńczo-wychowawczym w placówce. Planowaniem i dokonywaniem systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe zajmuje się intendent. Nad realizacją opieki zdrowotnej czuwa pielęgniarka, która prowadzi stałą obserwację dzieci, poprzez codzienną obecność wśród nich oraz analizę postępu w rozwoju maluchów.

Organizacją oraz przebiegiem zajęć i zabaw dla dzieci zajmują się opiekunowie. Ideą przewodnią ich pracy jest zapewnienie dzieciom bezpiecznej i miłej atmosfery, na co dzień. Dbają o pełny rozwój małego dziecka we wszystkich sferach. Prowadzą pracę dydaktyczną oraz opiekuńczą. Poprzez liczne zajęcia ruchowe wspierają m.in. rozwój psychosomatyczny i psychomotoryczny dziecka. Dzięki zajęciom poznawczym rozwijają zdolności oraz zainteresowania podopiecznych. Prowadzą również zajęcia umuzykalniające, plastyczne oraz relaksacyjne. Podczas codziennych zajęć opiekunowie uczą samodzielności w zakresie jedzenia, ubierania, samoobsługi. Celem pracy opiekunów jest wychowanie dzieci na śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu ludzi. Wychowankowie naszego żłobka mają właściwy kontakt z otoczeniem oraz zawierają pierwsze przyjaźnie. Poprzez zabawę w przyjaznej i wesołej atmosferze dzieci poznają otaczający je świat.

Praca opiekunów nakierowana jest na wspomaganie rozwoju szczęśliwego i aktywnego dziecka poprzez zastosowanie wachlarza nowoczesnych, naukowo potwierdzonych metod.

Opiekunowie posiadają świadectwa ukończenia kursów:

- „Wybrane metody muzykoterapii w pracy z dzieckiem do lat 3”,
- „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym”,
- Metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka. Wizualizacja, bajka, metafora,
- Metoda malowania dziesięcioma palcami R. Show,
- Metoda symboli dźwiękowych B. Kai,
- Techniki relaksacyjne wg. Temla,
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- Kinezjologia edukacyjna P.Dennisona.


Rola psychologa

Z punktu widzenia psychologii rozwojowej człowieka, okres niemowlęcy oraz wczesnego dzieciństwa to czas, w którym zmiany rozwojowe są szczególnie liczne. Zmiany w zakresie interakcji społecznych, nabywania i wykorzystywania mowy, pamięci, zdolności rozumowania, koncentracji uwagi oraz wszystkich innych obszarów funkcjonowania ludzkiego są największe właśnie w dzieciństwie. Stąd bardzo ważna jest rola psychologa w żłobku, który uważnie czuwa, by zmiany te były prawidłowe.
Praca psychologa w żłobku obejmuje przede wszystkim obserwację, diagnozę oraz terapię podopiecznych. Psycholog towarzyszy wychowawcom w trakcie wszystkich codziennych zajęć, stąd pomaga i obserwuje dzieci zarówno podczas czynności codziennych, zabawy spontanicznej oraz zajęć pedagogicznych. Służy to celnej diagnozie rozwoju dzieci, a wczesna diagnoza rozwoju jest niezbędna dla ustalenia ścieżki dalszej z nimi pracy. Psycholog współpracuje i wspomaga pracę pozostałych pracowników placówki.

Psycholog prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe wykorzystując posiadaną wiedzę, doświadczenie i umiejętności zdobyte m.in. na licznych kursach kwalifikacyjnych. Mają one na celu stymulację, wspomaganie wszystkich sfer rozwoju dzieci, obejmują m. in. ćwiczenia poznawcze, psychoruchowe, bajkoterapię, relaksację i in.

Psycholog współpracuje z rodzicami dzieci, prowadząc rozmowy i udzielając im porad. Dodatkowo prowadzi regularnie warsztaty, w których udział biorą rodzice wraz z dziećmi. Podczas tych spotkań mają oni okazję do wspólnej zabawy, a jednocześnie nauki.


Rola logopedy

Kontakt werbalny dziecka z otoczeniem jest jednym z najważniejszych osiągnięć rozwojowych. Zaczyna się on kształtować już od pierwszych dni życia dziecka, dlatego ważne jest by nie dopuścić do jakichkolwiek uchybień w tym zakresie. W związku z powyższym jednym z najważniejszych zadań logopedy w żłobku jest kształtowanie prawidłowej mowy dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia. W ramach stymulowania i kształtowania mowy dzieci przeprowadzane są w formie zabawy grupowe zajęcia z profilaktyki logopedycznej, których celem jest:

- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
- wydłużenie fazy wydechowej,
- usprawnienie aparatu artykulacyjnego,
- wzbogacenie słownictwa,
- budowanie prawidłowych wypowiedzi
.

Drugim nie mniej ważnym zadaniem należącym do logopedy jest usuwanie wad i zaburzeń mowy, a w związku z tym diagnozowanie oraz przygotowywanie indywidualnej pracy logopedycznej. Każda terapia musi być indywidualnie dopasowana do możliwości danego dziecka, dotyczy to zarówno metody pracy, czasu, jak i pomocy logopedycznych. Należy pamiętać, że każde dziecko jest inne!
Kolejnym zadaniem logopedy w żłobku jest współpraca z rodzicami, która ma na celu uświadomienie im, w jaki sposób mogą wpływać na rozwój mowy swoich pociech. Najlepszym sposobem, aby się tego dowiedzieć jest uczestnictwo wraz ze swoim dzieckiem na warsztatach logopedycznych. Rodzice mogą zobaczyć, w jaki sposób stymuluje się prawidłowy rozwój mowy oraz czego należy unikać by nie dopuścić w przyszłości do zaburzeń mowy swoich dzieci.

W naszym Żłobku przygotowywane są przez kucharki pyszne, zdrowe i apetycznie wyglądające posiłki dla dzieci, które zachęcają maluchy do jedzenia. Ważną funkcję w Żłobku pełnią również pokojowe, które odpowiadają za stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń żłobka oraz pomagają w czynnościach opiekuńczo-wychowawczych i pielęgnacyjnych.
Drogi Rodzicu powierzasz nam to, co najcenniejsze-swoje kochane dziecko, dlatego zrobimy wszystko aby sprostać Państwa oczekiwaniom. Zajmujemy się dziećmi mądrze i odpowiedzialnie, chcemy wkładać w to całe nasze „serce”.
Zachęcamy naszych miłych Rodziców do wspólnej zabawy na warsztatach.


 

KONTAKT

Żłobek Miejski nr 13 "Maciuś"
85-317 Bydgoszcz
ul. Kasprzaka 5
tel.: 52 37 31 364
tel. kom.: 662-236-448
zlobek13@zlobkibydgoskie.lo.pl

 

ŻŁOBKI

Żłobek nr 1 Słoneczko

Żłobek nr 5 Chatka Puchatka

Żłobek nr 12 Balbina

Żłobek nr 13 Maciuś

Żłobek nr 17 Muszelka

Żłobek nr 18 Biedroneczka

Żłobek nr 20 Żaczek

Żłobek Integracyjny

 
Copyright © 2011 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE