START
O NAS
¯£OBKI
ZAPISY
PORADY
OG£OSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT

¯£OBEK NR 13 "MACIU¦"

O NAS AKTUALNO¦CI KONTAKT
Panie opiekunki z grupy 0 „MALEÑSTWA” zapraszaj± Rodziców na zajêcia otwarte
pt.: „Raz, dwa, trzy – baw siê z nami i Ty”- weso³e zabawy integracyjne
w dniu 4 grudnia o godzinie 15:30.
Zapisy u Pañ opiekunekWARSZTATY DLA RODZICÓW

"Jesienne melodie" z dnia 19.11.2018 r.  (czytaj wiêcej...)

"Kolorowa jesieñ" z dnia 30.10.2018 r.  (czytaj wiêcej...)


 

KONTAKT

¯³obek Miejski nr 13 "Maciu¶"
85-317 Bydgoszcz
ul. Kasprzaka 5
tel.: 52 37 31 364
tel. kom.: 662-236-448
zlobek13@zlobkibydgoskie.lo.pl

 

¯£OBKI

¯³obek nr 1 S³oneczko

¯³obek nr 5 Chatka Puchatka

¯³obek nr 12 Balbina

¯³obek nr 13 Maciu¶

¯³obek nr 17 Muszelka

¯³obek nr 18 Biedroneczka

¯³obek nr 20 ¯aczek

¯³obek Integracyjny

 
Copyright © 2011 ZESPÓ£ ¯£OBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE