START
O NAS
ŻŁOBKI
ZAPISY
PORADY
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
KONTAKT


DZIEŃ DOBRY !

Witamy na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy. Znajdą tu Państwo

informacje na temat naszych 8 placówek. Gwarantujemy: bezpieczeństwo, ciepłą, 

domową atmosferę oraz profesjonalną opiekę.


  AKTUALNOŚCIdata zamieszczenia - 13.06.2019 r.


Rozbudowa i wyposażenie Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu z łącznikiem wraz z nowym zagospodarowaniem terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi 
do lat 3


Karta projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.
Sprawozdanie finansowe za rok 2018  


Data zamieszczenia na stronie: 10.05.2019 r.


ROCZNY PLAN PRACY
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNY
 REALIZOWANY W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

W BYDGOSZCZY NA LATA 2018-2019Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE

"Bydgoskie Żłobki Plus"


Miasto Bydgoszcz otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Bydgoskie Żłobki Plus”.

Zapraszamy do zapoznania się z powyższym projektem (czytaj więcej...)
„Bydgoskie Żłobki Plus”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


wrzesień, 2017 r.

Podziękowanie dla Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy


BYDGOSKIE ŻŁOBKI ZAPRASZAJĄ 

Wybierz dla Twojego MALUSZKA jeden z cenionych bydgoskich żłobków, który oprócz profesjonalnej opieki opiekunek, pedagogów, psychologów i logopedów, w dalszym ciągu oferuje dodatkowy program zajęć bez dodatkowych opłat.

Wszystkie nasze żłobki realizują poniższe zajęcia:

 1. Bajkoterapii i ekspresji teatralnej
 1. Zajęcia plastyczne – m.in. z wykorzystaniem metody malowania dziesięcioma palcami i różnych technik plastycznych (glina, plastelina, bibuła, farby, kredki, modelina itp.).
 1. Zajęcia profilaktyczno-rozwojowe – z wykorzystaniem metod:

  - Ruchu Rozwijającego V. Sherborne,
  - Ekspresji Ruchowej Carla Orffa,
  - opartej na tańcach integracyjnych (wg Klanza).

 2. Zajęcia ruchowo-muzyczne i umuzykalniania z wykorzystaniem instrumentów afrykańskich i tub diatonicznych - z wykorzystywaniem metod:

  - Ruchu Rozwijającego V. Sherborne,
  - Ruchowej Ekspresji Twórczej Rudolfa Labana,
  - Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona,
  - Ekspresji Ruchowej Carla Orffa,
  - Aktywności według M. & Ch. Knillów,
  - Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
  - opartej na tańcach integracyjnych (wg Klanza).

 3. Zajęcia z logopedą – zajęcia z obecnością logopedy, których celem jest profilaktyka i przezwyciężanie nieprawidłowości w rozwoju mowy.

 1. Zajęcia z psychologiem - zajęcia z obecnością psychologa wspierającego harmonijny rozwój dziecka z optymalnym wykorzystaniem jego potencjału oraz możliwości poznawczych i emocjonalnych.
 1. Zajęcia z fizjoterapeutą (tylko w żłobku Integracyjnym) prowadzone metodą NDT-Bobath -  ilość zajęć dobierana wg indywidualnych potrzeb dziecka.

Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z dyplomami wyższych uczelni, ukończonymi studiami podyplomowymi lub po specjalistycznych kursach
i warsztatach.

To wszystko otrzyma Twoje dziecko w trakcie swojego pobytu w żłobku w ramach uchwalonej przez Radę Miasta Bydgoszczy godzinowej opłaty w maksymalnej wysokości 1.90 zł.      

Skorzystajcie z zajęć prowadzonych przez najlepsze i wrażliwe na potrzeby dziecka profesjonalistki!!!

Więcej szczegółów o zajęciach i metodach pracy z maluszkami znajdziesz
w następnych zakładkach strony internetowej.

 


 

Opiekujesz się sama małym dzieckiem w domu? Chcesz zdobyć na ten temat więcej więdzy? - zapoznaj się ze znakomitą książką pt.:

"Co oferuje współczesny żłobek. Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty rozwoju dzieci do lat trzech."

wydaną przez Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy.

(czytaj więcej...)

 


 

Opiekujesz się sama małym dzieckiem w domu? Chcesz uzyskać na ten temat wiele cennych porad ze strony specjalistów pracujących w bydgoskich żłobkach?

(czytaj więcej...)

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z najnowyszymi atrtykułami.

 

 

 


KONTAKT

Zespół Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

ul. Bolesława Chrobrego 14
85-047 Bydgoszcz
Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
zzmbyd@wp.pl

 

Z ŻYCIA ŻŁOBKÓW

AKTUALNY JADŁOSPIS DLA DZIECI W WIEKU OD 1 ROKU DO 3 LAT

Tydzień 1
(czytaj więcej..)

Tydzień 2
(czytaj więcej..)

Galeria posiłków (czytaj więcej...)
DOKUMENTY

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3

Uchwała LIII/1167/17 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich 
w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XLIII/936/13 w sprawie ustalenia statutu ZŻM z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwała XLIII/935/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwała XLVII/1024/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat z dnia 30 października 2013 r.

Uchwała XLVII/1025/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy z dnia 30 października 2013 r.

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
przyjęta przez
ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
dnia 20 listopada 1989 roku

Pozostałe dokumenty
w zakładce ZAPISY/ DOKUMENTY DO POBRANIA

 

LINKI

Urząd Miasta Bydgoszczy

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Bydgoszczy od 1 lipca 2013 r.

 

 
    Liczba odsłon: monitoring pozycji
Copyright © 2011 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE