START
O NAS
¯£OBKI
ZAPISY
PORADY
OG£OSZENIA
PRZETARGI
PROJEKT 1.5
KONTAKT

¯£OBEK NR 12 "BALBINA"

O NAS AKTUALNO¦CI KONTAKT

KONTAKT

¯³obek Miejski nr 12 Balbina
85-827 Bydgoszcz
ul. Bohaterów Westerplatte 4a
tel.: 52 36 12 614

tel. kom.: 662-236-451
e-mail: 
zlobek12@zlobkibydgoskie.lo.pl

 
DOJAZD

Mapa Dojazdu

 


 

 

 

SZYBKI KONTAKT DO ADMINISTRACJI

Zespó³ ¯³obków Miejskich 
w Bydgoszczy

ul. Boles³awa Chrobrego 14
85-047 Bydgoszcz
Telefon: 52 322 48 40
Fax: 52 322 48 40
E-mail: zzmbyd@wp.pl

 

¯£OBKI

¯³obek nr 1 S³oneczko

¯³obek nr 5 Chatka Puchatka

¯³obek nr 12 Balbina

¯³obek nr 13 Maciu¶

¯³obek nr 17 Muszelka

¯³obek nr 18 Biedroneczka

¯³obek nr 20 ¯aczek

¯³obek Integracyjny

 
Copyright © 2011 ZESPÓ£ ¯£OBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY, WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE