Dokumenty do pobrania

Dokumenty obowiązujące w bydgoskich żłobkach miejskich

Regulamin zapisów elektronicznych do żłobków miejskich w Bydgoszczy – wielkość pliku 103 KB

Wzór umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka – wielkość pliku 119 KB

Karta Informacyjna o dziecku (załącznik do umowy) – wielkość pliku 75 KB

Klauzula informacyjna i Klauzula zgody (załącznik do umowy) – wielkość pliku 38 KB

Oświadczenie o ilości dzieci na utrzymaniu – 3 lub więcej do 18 roku życia (załącznik do umowy) – wielkość pliku 184 KB

Zaświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (załącznik do umowy) – wielkość pliku 37 KB

Regulamin porządkowy żłobka – wielkość pliku 93 KB

Potwierdzenie woli kontynuowania opieki – wielkość pliku 30 KB

Zgoda na monitoring – Żłobek nr 18 – wielkość pliku 47 KB

Ustawy i uchwały obowiązujące w bydgoskich żłobkach

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3– wielkość pliku 834 KB

Uchwała nr LVI/1151/22 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat – wielkość pliku 268 KB

Uchwała Nr XVIII/410/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat – wielkość pliku 182 KB

Uchwała Nr XVIII/409/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy – wielkość pliku 180 KB

Uchwała Nr XIII/253/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy – wielkość pliku 176 KB

Uchwała LIII/1167/17 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. – wielkość pliku 497 KB

Uchwała Nr XLIII/936/13 w sprawie ustalenia statutu ZŻM z dnia 26 czerwca 2013 r. – wielkość pliku 1,90 MB

Uchwała Nr XLIII/935/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach z dnia 26 czerwca 2013 r. – wielkość pliku 745 KB

Uchwała Nr XLVII/1024/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz oraz warunków częściowego zwolnienia od opłat z dnia 30 października 2013 r. – wielkość pliku 72 KB

Uchwała Nr XLVII/1025/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy z dnia 30 października 2013 r. – wielkość pliku 63 KB

Komentowanie jest wyłączone.