Świat rytmów

Świat rytmów – gimnastyka z muzyką

Zajęcia rytmiczne wpływają terapeutycznie na dziecko, gdyż pomagają mu wyzwolić emocje, pozwalają na spontaniczność i swobodę, na którą w dzisiejszych czasach nie każdy mały człowiek może sobie pozwolić. Rytmy, dają wsparcie małemu człowiekowi w budowaniu całej jego osobowości. Dzięki nim odczuwamy świat poprzez doświadczanie całym sobą – ciałem, umysłem, emocjami.

Wprowadzając w ruch nasze ciało, pozwalamy mu na odprężenie, na odblokowanie naszych spiętych mięśni – co daje dobre samopoczucie w swoim ciele. Umysł poprzez kreatywność i komunikację doświadcza radości z pozytywnych przeżyć, a emocje wyzwalają się z pełną swobodą.

„Muzyka zostawia w głowie, ciele oraz duszy czas i przestrzeń, aby przez swoje impulsy wyrazić uśpione obrazy, fantazje a także lęki” (W.Herdtweck). Wspólne zabawy grupowe pozwalają dzieciom, na dzielenie się swoimi odczuciami, pozwalają przeżywać emocje we współpracy z innymi, kształtują zaufanie. Są dzieci, które mają wiele zahamowań, czy lęków, które przysparzają im problemy, aby „wejść” w zabawy indywidualne i bezpośredni kontakt z rówieśnikami.

Zaburzenia w zachowaniu dziecka, można wyeliminować po przez wykonywanie rytmicznych ruchów. Systematyczny udział w zajęciach muzycznych, wpływa na lepsze funkcjonowanie dziecka. Doświadczamy pozytywnych odczuć, a te pozwalają nam na budowanie naszego poczucia wartości, na wzmocnienie  swojej pewności, na harmonijne postrzeganie siebie w całości. 

Sprzyjające warunki i potrzebne pomoce:

  • sprawny magnetofon,
  • pomieszczenie dające szansę na swobodną ekspresję,
  • odpowiednia wilgotność,
  • instrumenty muzyczne ( profesjonalne lub samodzielnie wykonane),
  • wygodny strój.

Propozycje zabaw z rodzicami:

Ustawiamy się w obrębie koła ćwiczenia: przy utworze muzycznym np.: „Dobosz”.
Maszerujemy uderzając w rytm muzyki trzymane w rękach wykonane samodzielnie instrumenty (plastikowa butelka napełniona grochem, pudełko kartonowe itp.).

Stajemy luźno/ w rozsypce.
ćwiczenia: Rytmiczne uderzanie kubkiem o kubek (np.: po jogurcie)
– przed sobą,
– nad głową.

Stajemy luźno/ w rozsypce
ćwiczenia: Nucimy melodię głosem- dzieci wachlując chustą w powietrzu
-wykonują swobodne ruchy.

Żłobek Integracyjny

Komentowanie jest wyłączone.