Wpływ muzyki

Wpływ muzyki na rozwój dziecka

(…) Tam idź, gdzie słyszysz śpiew,
Tam ludzie serca mają,
Źli ludzie wierzaj mi
Nigdy nie śpiewają…” Cyprian Kamil Norwid

Muzyka towarzyszy dziecku od pierwszych chwil jego życia. Kontakt z muzyką, zarówno w sferze dźwięków, jak i tekstów sprawia, że dziecko staje się bardziej wrażliwe na otaczający je świat i otwarte na ludzi. Kiedyś w domach było słychać dużo więcej śpiewu.

Babcie podczas wykonywania prac domowych nuciły piosenki. Usypiając dzieci lub wnuki również śpiewały kołysanki. Teraz niechętnie śpiewamy, zasłaniając się brakiem umiejętności lub czasu, na czym tracą nasze najmłodsze pociechy.

Piosenki, podobnie jak wierszyki i bajki, rozwijają wyobraźnię dziecka. Są bardzo dobrym narzędziem w ćwiczeniu pamięci, a do tego przyjemnym i bardzo łatwo akceptowalnym przez dzieci.

Praktycznie każde dziecko na pewnym etapie swego życia lubi śpiewać a nauka tekstu nie jest wtedy męczącym recytowaniem linijek, tylko łatwo dobranym potokiem słów, który układa się w całość pod wpływem melodii.

Rozważając rozwój fizyczny dzieci zauważalne jest, że pod wpływem śpiewu rozwijają się i usprawniają układy oddechowy, krążenia, trawienny i nerwowy, co ma dalsze konsekwencje w mechanizmach funkcji życiowych związanych z muskulaturą ciała.

Dzieci, zwykle w sposób naturalny, łączą śpiew z ruchem podkreślając rytm zawarty w piosence. Skłonność ta, dobrze wykorzystana przez mądrego rodzica czy wychowawcę, prowadzi do usprawnienia ciała i kształtowania prawidłowej postawy.

Poprzez śpiew i poprzedzające go ćwiczenia mowy, dziecko w atrakcyjny sposób doskonali technikę operowania oddechem i głosem. Ćwiczy dykcję, modulację, interpretację.

Muzyka zachęca dziecko do uzewnętrzniania: cech swojej osobowości, potrzeb, pragnień, oczekiwań, odczuć, wyobrażeń, myśli, nastawień, skojarzeń i samopoczucia. Dzięki muzyce można kształtować pożądane u dzieci cechy charakteru, takie jak optymizm, kreatywność jak i wiarę w swoje siły i umiejętności.

Wspólne śpiewanie czy tańczenie intensywnie scala grupę, wpływając na właściwe interakcje społeczne, a odpowiednio dobrana muzyka może działać wyciszająco i uspokajająco, albo pobudzająco do działania np. tańca.

Muzyką możemy rozwijać również funkcje poznawcze, takie jak spostrzeganie, a odpowiednio dobrane zadania muzyczne mogą służyć intensywnemu kształceniu uwagi, rozwijaniu pamięci i sprawności operacji myślowych.

Piosenki dla dzieci mają zatem szeroko rozumiany pozytywny wpływ na ich rozwój. Dlatego też odpowiedni ich dobór z całą pewnością pomoże w rozwinięciu i przybliżeniu dzieciom danego problemu czy zagadnienia, a nawet będzie świetną propozycją rozpoczęcia rozważań na konkretny temat.

Potencjał wychowawczo-dydaktyczny muzyki jest więc ogromny. Jednak tylko właściwie wykorzystywany, może przynieść dzieciom wiele korzyści.

Uszczegóławiając zatem wpływ muzyki na rozwój dziecka możemy stwierdzić iż:

rozwija: wyobraźnię,
pamięć,
spostrzegawczość,
myślenie;
kształtuje:poczucie rytmu,
estetykę,
postawy społeczne,
koordynację wzrokowo – ruchową,
koordynację słuchowo – ruchową;
uczy:życzliwości,
współpracy, 
odpowiedzialności;
a także:usprawnia orientację przestrzenną, 
odpręża,
relaksuje.

Opracowała
Mariola Stawczyk-pedagog

Komentowanie jest wyłączone.