Żłobek nr 13 – O nas


W naszym Żłobku pracują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne na danym stanowisku. Do kadry zalicza się: kierownik żłobka, intendent, pielęgniarka, opiekunowie, psycholog, logopeda, pokojowe, kucharki. Zadaniem kierownika żłobka jest zarządzanie jego działalnością, organizowanie i kierowanie procesem opiekuńczo-wychowawczym w placówce. Planowaniem i dokonywaniem systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe zajmuje się intendent. Nad realizacją opieki zdrowotnej czuwa pielęgniarka, która prowadzi stałą obserwację dzieci, poprzez codzienną obecność wśród nich oraz analizę postępu w rozwoju maluchów.

Organizacją oraz przebiegiem zajęć i zabaw dla dzieci zajmują się opiekunowie. Ideą przewodnią ich pracy jest zapewnienie dzieciom bezpiecznej i miłej atmosfery, na co dzień. Dbają o pełny rozwój małego dziecka we wszystkich sferach. Prowadzą pracę dydaktyczną oraz opiekuńczą. Poprzez liczne zajęcia ruchowe wspierają m.in. rozwój psychosomatyczny i psychomotoryczny dziecka. Dzięki zajęciom poznawczym rozwijają zdolności oraz zainteresowania podopiecznych. Prowadzą również zajęcia umuzykalniające, plastyczne oraz relaksacyjne. Podczas codziennych zajęć opiekunowie uczą samodzielności w zakresie jedzenia, ubierania, samoobsługi. Celem pracy opiekunów jest wychowanie dzieci na śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu ludzi. Wychowankowie naszego żłobka mają właściwy kontakt z otoczeniem oraz zawierają pierwsze przyjaźnie. Poprzez zabawę w przyjaznej i wesołej atmosferze dzieci poznają otaczający je świat.

Praca opiekunów nakierowana jest na wspomaganie rozwoju szczęśliwego i aktywnego dziecka poprzez zastosowanie wachlarza nowoczesnych, naukowo potwierdzonych metod.

Opiekunowie posiadają świadectwa ukończenia kursów:

– „Wybrane metody muzykoterapii w pracy z dzieckiem do lat 3”,
– „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym”,
– Metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka. Wizualizacja, bajka, metafora,
– Metoda malowania dziesięcioma palcami R. Show,
– Metoda symboli dźwiękowych B. Kai,
– Techniki relaksacyjne wg. Temla,
– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
– Kinezjologia edukacyjna P.Dennisona.

Komentowanie jest wyłączone.