Żłobek nr 5 – O nas

Witamy na stronie Żłobka Miejskiego nr 5 „Chatka Puchatka”

„Spokojne dzieciństwo pozwoli dzieciom patrzeć z ufnością na życie i na dzień jutrzejszy”. – Jan Paweł II

Lokalizacja

Żłobek Miejski nr 5 „Chatka Puchatka” mieści się w zabytkowej dzielnicy Sielanka. Na terenie należącym do żłobka znajduje się ogrodzony plac zabaw. W „Chatce Puchatka” dzieci przebywają w kolorowych, przytulnych pomieszczeniach przypominających pokoje w domu rodzinnym.

Żłobek jest dostosowany do potrzeb małego dziecka, a jego priorytetem jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz wspomaganie ich rozwoju umysłowego, w tym mowy i myślenia.

Pomimo bliskości głównych ulic, zgiełk i ruch uliczny jest tu nieodczuwalny.
W pobliżu żłobka znajdują się dwa parki miejskie – Ogród Botaniczny oraz Park Jana Kochanowskiego, którego jedną z atrakcji jest nowoczesny plac zabaw dla dzieci, wyposażony w instrumenty muzyczne.

Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi od 1 roku do 3 lat, od poniedziałku do piątku, od godz. 5:30 lub  6:00 do godz. 17:00.

Żłobek Miejski nr 5 „Chatka Puchatka”
85-074 Bydgoszcz 
ul. Asnyka 7 
tel.: 52 32 23 702
tel. kom.: 662-236-446 
e-mail: zlobek5@zlobkibydgoskie.lo.pl

Dojazd komunikacją miejską:
tramwaje linii nr 1, 2, 4, 6, 10 (przystanek koło Polskiego Radia) autobusy: 52, 55, 57, 59, 64, 67, 71

Organizacja pracy w żłobku – plan dnia

6:00-8:30 – przyjmowanie dzieci na grupę, indywidualne zajęcia z dziećmi, poranna gimnastyka

8:30-9:00 – śniadanie  

9:00-9:15 – toaleta  

9:15-11:15 – zajęcia dydaktyczne, zajęcia indywidualne z logopedą, zajęcia indywidualne z psychologiem

10:00-10:15 – II śniadanie, zabawy i spacery w ogrodzie

11:15-11:30 – toaleta

11:30-12:00 – obiad  

12:00-14:00 – toaleta, leżakowanie  

14:00-14:30 – czynności pielęgnacyjne  

14:30-15:00 – podwieczorek

15:00-17:00 – wspólna zabawa, wydawanie dzieci Rodzicom  

W Żłobku „Chatka Puchatka” odbywają się liczne warsztaty oraz zajęcia otwarte przewidziane dla Rodziców, które pozwalają Rodzicom naszych wychowanków poznać środowisko, w którym przebywa dziecko, warsztat pracy opiekunów oraz zasady prowadzonych zajęć, czyli żłobek na co dzień.

Wszystkim dzieciom zapewniamy

 • pedagogiczną
 • logopedyczną
 • psychologiczną
 • pielęgniarską

Opiekujemy się dziećmi w 3 grupach wiekowych:

 • Grupa I od 13-19 miesiąca – „Maleństwa”
 • Grupa II od 20-26 miesiąca – „Króliczki”
 • Grupa III od 27-3 lat – „Tygryski”

Zadania, cele i metody wykorzystywane w pracy z dziećmi

Do zadań opiekunów Żłobka Miejskiego nr 5 należy:

 • sprawowanie opieki, akceptacja oraz zapewnienie bezpieczeństwa nad dziećmi,
 • organizowanie zajęć wychowawczych, ruchowych, plastycznych, muzycznych,
 • organizowanie zabaw oraz innych rodzajów działalności poznawczej dzieci, rozwijającej umiejętności społeczne, wzmacniającej więzi emocjonalne w grupie, usprawniającej motorykę małą i dużą,
 • rozwijanie czynności samoobsługowych dzieci, np. związanych z utrzymaniem higieny osobistej,
 • stawianie przed dziećmi zadań, które wyzwalają w nich konieczność poszukiwania rozwiązań, aktywizują myślenie, wyzwalają inwencję twórczą, mobilizują do zastanowienia się, zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi.

Istotną rolą pedagogów pracujących w Żłobku Miejskim nr 5 jest stwarzanie dziecku idealnych warunków do poznawania świata za pomocą bezpiecznej zabawy oraz zachęcanie maluszka do zainteresowania rzeczami znajdującymi się w jego otoczeniu.

Jest to bardzo ważne, gdyż dziecko w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa jest otwarte na nowe doświadczenia – jest chłonne wiedzy. Dostarczanie dziecku różnorodnych bodźców stymuluje jego rozwój i wspiera mocne strony.

Godność dziecka i poszanowanie jego indywidualności jest istotnym elementem, umożliwianie dziecku wyrażania siebie i pozostawianie mu swobody działania zachęca je do podejmowania codziennie nowych wyzwań.

Każde działanie pedagogów ma na calu motywować maluszka, wspierać jego rozwój oraz zaspokajać potrzeby poprzez zabawy plastyczne, muzyczne, taneczne.

Celem zajęć prowadzonych przez opiekunów jest:

 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • uwrażliwienie na muzykę,
 • usprawnianie doznań manipulacyjno-konstrukcyjnych,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych,
 • rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej,
 • rozwijanie więzi emocjonalnych,
 • rozwijanie u dzieci wrażliwości twórczej.

Wykorzystywane elementy metod, na których bazują opiekunowie podczas zajęć z dziećmi

Metoda Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherborne – rozwój dziecka poprzez ruch, uwrażliwienie go na świadomość własnego ciała i usprawnianie koordynacji ruchowej, świadomości przestrzeni
i poruszania się w niej oraz dzielenie przestrzeni z innymi.

Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona – metoda wspomagająca naturalny rozwój psychofizyczny dziecka. Według jej twórcy, aktywność ruchowa wpływa pozytywnie nie tylko na zdrowie fizyczne i psychiczne, lecz także na umiejętności myślenia Są to ćwiczenia o podłożu relaksacyjnym oraz energetyzującym, mające na celu integrację półkul mózgowych.

Metoda Klanzy – to metoda, która pozwala dziecku kojarzyć zabawę jako coś przyjemnego, wyzwalającego kreatywność, w której dziecko osiąga sukces. Głównym atrybutem wykorzystywanym w tej metodzie jest duża, kolorowa chusta animacyjna, przyciągająca uwagę dzieci, sprawiająca wiele radości.

Metoda M. i Ch. Knillów – to ćwiczenia zaznajamiające dziecko z własnym ciałem, rozwijające kontakt społeczny, ruchowy, świadomość ciała oraz jego możliwości.

Metoda malowania dziesięcioma palcami R. Show – metoda ma na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi barwami: kolorem czerwonym, żółtym, brązowym, czarnym. Służy do rozpoznawania barw poprzez kojarzenie ich z określonymi przedmiotami. Metoda malowania dziesięcioma palcami ma celu usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz rozwijanie komunikacji.

Techniki relaksacyjne wg. H. Temla – metoda polegająca na zmniejszaniu stanu napięcia mięśniowego, powodująca odprężenie i usprawniająca prawidłowy tor oddechowy.

Metoda symboli dźwiękowych B. Kai – zajęcia oparte na muzyce, wyzwalające w dziecku spostrzeżenia słuchowe, wzrokowe.

Metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka – wizualizacja, bajko terapia, metafora.

Metoda Porannego Kręgu jako polisensoryczna forma stymulacji wg. pór roku – metoda polegająca na pobudzaniu wszystkich zmysłów dziecka za pomocą symboli podstawowych, których źródłem jest świat przyrody: żywioły, barwy, zapachy, smak, wrażenia dotykowe i termiczne, które przyporządkowane zostały określonej porze roku.

Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg. Batii Strauss – słuchanie muzyki tą metodą integruje różne formy aktywności: granie, tańczenie, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych. Ukierunkowuje dzieci na świadome słuchanie utworów.

Metoda Ruchowej Ekspresji Twórczej Rudolda Labana – metoda polegająca na ruchu podejmowanym przez dziecko zgodnie z jego własną inwencją twórczą. Zgodnie z tą metodą, ćwiczenia gimnastyczne mają formę zadań otwartych, które zapewniają dziecku swobodę ruchu
oraz możliwość wyrażania swojej indywidualności.

Terapia Ręki – ma na celu usprawnianie motoryki małej – usprawnia precyzyjne ruchy dłoni i palców, dostarcza wrażeń dotykowych i poznawczych. Terapia ręki poprawia umiejętności chwytu, wzmacnia koncentrację oraz poprawia koordynację wzrokowo-ruchową. Stosowanie terapii ręki w zajęciach pozwala dziecku wcześniej wybrać dominującą rękę.

Psycholog w żłobku

Psycholog współpracuje z rodzicami:

 • wspierając rodziców w trakcie okresu adaptacyjnego,
 • udziela wsparcia rodzicom w zakresie oddziaływań wychowawczych,
 • oferuje możliwość odbywania indywidualnych konsultacji psychologicznych,
 • oferuje rodzicom pomoc psychologiczną z zakresu wiedzy nt. prawidłowego rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego dzieci w formie pogadanek, warsztatów, gazetek, ulotek,
 • współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia prowadzonych oddziaływań wychowawczych 
 • i edukacyjnych w żłobku oraz w domu.

Praca psychologa z dziećmi:

 • prowadzenie obserwacji oraz diagnozowanie dziecka z trudnościami wynikającymi z zaburzonej sfery poznawczej, społecznej oraz emocjonalnej,
 • przeprowadzanie oceny poziomu funkcjonowanie psychomotorycznego, społecznego, emocjonalnego; wstępne badanie lateralizacji; orientacji w schemacie własnego ciała 
 • u dzieci zagrożonych wystąpieniem zaburzeń lub u których zauważono niepokojące, nieadekwatne zachowania,
 • rozpoznanie indywidualnych możliwości dzieci i wspieranie jego mocnych stron,
 • prowadzenie zajęć psychologicznych dostosowanych do możliwości i potrzeb dziecka,
 • inicjuje aktywności dziecka pod kątem stymulacji sfery społecznej, emocjonalnej i poznawczej,
 • usprawnianie, kształtowanie, rozwijanie zaburzonych funkcji poznawczych (pamięci krótko – i długotrwałej, uwagi, kompetencji językowych itp.);
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, usprawnianie orientacji przestrzennej, zmysłowej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej itp.

Logopeda w żłobku

Dzieci w żłobku „Chatka Puchatka” objęte są opieką logopedyczną, która jest oczywistym obowiązkiem, gdyż w pierwszych trzech latach życia dziecka, kształtują się jego zdolności mowy i jest to idealny moment do stymulacji i wyrównywania nieprawidłowości zachodzących w rozwoju mowy.

Jak najwcześniejsze podjęcie działań logopedycznych i rozpoczęcie wspomagania rozwoju jest ogromnie ważne, gdyż mózg dziecka w tym czasie ma niezwykłą zdolność przyswajania i korygowania pewnych zachowań. Pod wpływem odpowiedniej stymulacji dziecko jest w stanie spowolnić lub całkowicie zatrzymać procesy zaburzające rozwój mowy.

W przypadku małych dzieci diagnoza logopedyczna jest wieloetapowym procesem, gdyż Maluszek podlega ustawicznej ewolucji. Dlatego program i metody pracy stosowane przez logopedę są  odpowiednio dobrane
do indywidualnych możliwości i potrzeb, a także obejmują wszystkie sfery rozwojowe dziecka.

Rodzice są informowani o wynikach obserwacji logopedycznych, mają również możliwość odbycia indywidualnych konsultacji logopedycznych.

Praca logopedy z dziećmi:

 • zajmuje się wczesną interwencją logopedyczną,
 • koryguje nieprawidłowości w sferze: ssania, żucia, połykania, gryzienia,
 • usprawnia prawidłowy tor oddechowy,
 • dokonuje oceny funkcjonowania narządów artykulacyjnych,
 • usprawnia narządy artykulacyjne,
 • czuwa nad prawidłowym przebiegiem rozwoju mowy,
 • zapobiega powstawaniu wadom wymowy,
 • koryguje wady wymowy,
 • usprawnia motorykę małą i dużą,
 • opracowuje przebieg terapii dla dzieci z wadami wymowy oraz z zaburzeniami komunikacji,
 • przeprowadza diagnozę logopedyczną,
 • prowadzi ćwiczenia wspomagające i stymulujące rozwój mowy,
 • wzbogaca słownik czynny i bierny dziecka.

Szanowni Rodzice,

Służymy Wam naszą pomocą i z przyjemnością udzielimy wszystkich informacji dotyczących rozwoju Państwa dzieci – codziennie, w godzinach naszej pracy.

Komentowanie jest wyłączone.