Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespół Żłobków Miejskich

Zespół Żłobków Miejskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Żłobków Miejskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Gorączka.
 • E-mail: magda_goraczka@zlobkibydgoskie.lo.pl
 • Telefon: 52 322 48 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
 • Adres: Zespół Żłobków Miejskich
  ul. Chrobrego 14
  85-047 Bydgoszcz
 • E-mail: zzmbyd@wp.pl
 • Telefon: 52 322 48 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy – Administracja  Chrobrego 14

Siedziba znajduje się na 1 piętrze, wejście przed podwórze

Do budynku prowadzą dwa wejścia, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia usytuowane są na 2 poziomach, na które prowadzą schody z poręczami. Budynek, korytarze i wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Żłobek Miejski nr 1 „Słoneczko” Pl. Poznański 9

Do budynku prowadzą dwa wejścia, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia usytuowane są na 2 poziomach, na które prowadzą schody z poręczami. Budynek, korytarze i wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Żłobek Miejski nr 5 „Chatka Puchatka” ul. Asnyka 7

Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia usytuowane są na 2 poziomach, na które prowadzą schody z poręczami. Budynek, korytarze i wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Żłobek Miejski nr 12 „Balbina” ul. Bohaterów Westerplatte 4a

Do budynku prowadzą trzy wejścia, z czego 2 z nich są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia usytuowane są na 2 poziomach, na które prowadzą schody z poręczami. Budynek, korytarze i wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Żłobek Miejski nr 13 „Maciuś” Kasprzaka 5 

Do budynku prowadzą trzy wejścia, z czego 2 z nich są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia usytuowane są na 2 poziomach, na które prowadzą schody z poręczami. Budynek, korytarze i wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Żłobek Miejski nr 17 „Muszelka” ul. Morska 2

Do budynku prowadzą dwa wejścia, w tym jedno jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię przy wejściu bocznym. Parter jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na piętro prowadzą schody z poręczami (brak windy osobowej).

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Żłobek Miejski nr 18 „Biedroneczka” ul. Brzozowa 28

Obiekt składa się z dwóch budynków: stary i nowy pawilon.
Do starej części żłobka prowadzi jedno wejście, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia usytuowane są na 2 poziomach, na które prowadzą schody z poręczami. Budynek, korytarze i wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do nowego pawilonu prowadzi jedno wejście, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia usytuowane są na jednej kondygnacji zerowej. Budynek w pełni jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (wejście, korytarze, szerokie drzwi do pomieszczeń, WC dla niepełnosprawnych).

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Cała infrastruktura żłobka starego i nowego jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (szerokie chodniki, pochylnie, parking).

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Żłobek Miejski nr 20 „Żaczek” ul. Gierczak 8

Obiekt składa się z dwóch budynków: stary i nowy pawilon.
Do starej części żłobka prowadzi jedno wejście, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia usytuowane są na 2 poziomach, na które prowadzą schody z poręczami. Budynek, korytarze i wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do nowego pawilonu prowadzi jedno wejście, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia usytuowane są na jednej kondygnacji zerowej. Budynek w pełni jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (wejście, korytarze, szerokie drzwi do pomieszczeń, WC dla niepełnosprawnych).

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Cała infrastruktura żłobka starego i nowego jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (szerokie chodniki, pochylnie, parking).

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Żłobek Integracyjny ul. Stawowa 1c

Brak barier architektonicznych. Do budynku prowadzi jedno wejście,
które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia usytuowane są na 2 poziomach, na które prowadzą schody z poręczami i winda. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Komentowanie jest wyłączone.