Przetargi


Plan zamówień publicznych w 2020 r.

plik do pobrania


PRZETARG PN/3/2020 Z DNIA 30.11.2020r.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich (www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 30.11.2020 r.

zamówienie na: 

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/3/2020

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert:  w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy przy ul.Chrobrego 14,  I piętro, pok. 2 do dnia 08.12.2020 r. do godz. 8.00.

Pliki do pobrania:

1ogloszenie BZP
2SIWZ
3zal. nr 1 oferta formularz
4zal. nr 2 osw. o spelnianiu warunkow
5zal. nr 3 oswiadczenie grupa kapitalowa
6zal. nr 4 wykaz dostaw
7zal. nr 5 oferta
8zal. nr 6 projekt umowy
9zal. nr 6 projekt umowy mieso
10zal. nr 7 normy
11zal. nr 8 oswiadczenie o warun.
12zał nr 9 – kontakt z intendentami, udostępniony po wygraniu przetargu
13zal. nr 10 RODO


PRZETARG PN/2/2020 Z DNIA 13.07.2020r.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich (www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 13.07.2020 r.

zamówienie na: 

Dostawa wyposażenia do Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w ramach projektu rozbudowa i wyposażenie.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PN/2/2020

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert:  w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy przy ul.Chrobrego 14,  I piętro, pok. 2 do dnia 23.07.2020 r. do godz. 10.00.

Odstąpienie od podpisania umowy 06.08.2020 r.

plik do pobrania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 28.07.2020 r.

1 cz. I wyposażenie podstawowe pomieszczeń
2 cz. II pom. administracyjne
3 cz. III s. biurowy
4cz. IV kuchnia
5 cz. V sp. komputerowy
6cz. VI Sprzęt HiFi
7cz. VII pomoce dydakt
8cz. VIII sp. ogrodniczy
9cz. IX narzędzia
10cz. X Lampy
11 cz.XI wyp. podkuchenki
12
cz. XII Meble

Informacja z otwarcia ofert 23.07.2020

plik do pobrania

16.07.2020 r.Modyfikacja SIWZ

1Modyfikacja siwz
2Przedmiot zamówienia zał. nr 4
3zał. nr 1 – szafa z uchwytem na płaszcze
4zał. nr 2 – regał
5zał nr 3 – komoda i półki
6zał nr 5-biurko
7zał. do poz. 270 – regał wiszący na nocniki
8zał. do poz. 271 – półka na kubki
9zał. do poz. 272 – regał na pieluchy z 3 półkami

15.07.2020 r. Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy w załączeniu  przekazuje zapytania i udzielone odpowiedzi do SIWZ w postępowaniu na dostawę wyposażenia  do Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w ramach projektu rozbudowa i wyposażenie

1pytanie do siwz PN2
2zal. nr 1 Formularz oferty
3zał. 2 ośw o speł. warunków
4zał. nr 3 grupa kapitałowa
5przedmiot zamówienia zał. nr 4
1Ogłoszenie
2SIWZ
3Załącznik nr 1 Formularz oferty
4Załącznik nr 2 osw o spel. warunkow
5Załącznik nr 3 grupa kapitałowa
6Załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia
7Załącznik nr 5 projekt umowy

„Rozbudowa i wyposażenie Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu z łącznikiem wraz z nowym zagospodarowaniem terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


PRZETARG PN/1/2020 Z DNIA 01.06.2020r.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich (www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 01.06.2020 r.

zamówienie na:

Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy.

Zamawiający: Zespół Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

nr sprawy: PN/1/2020

szacunkowa wartość: powyżej 30.000 euro

termin składania ofert: 09.06.2020 r. do godziny 8.00 w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz, pokój nr 2

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17.06.2020 r.:

1artykuły mrożone
2 artykuły sypkie
3mięso i drób
4nabiał
5owoce i warzywa
6przetwory
7przyprawy
8ryby
9tłuszcze

Informacja z otwarcia ofert 09.06.2020 r.

Modyfkacja SIWZ 05.06.2020 r.

Modyfkacja SIWZ 04.06.2020 r.

1Ogłoszenie o zamówieniu
2SIWZ
3 załącznik nr 1 oferta
4 załącznik nr 2 ośw. o speł. warunków
5 załącznik nr 3 grupa kapitałowa
6 załącznik nr 4 wykaz dostaw
7załącznik nr 5 oferta
8załącznik nr 6 umowa
9załącznik nr 6 umowa mięso
10załącznik nr 7 normy dot. żywności
11załącznik nr 8 oświadczenie o warun. żywnościowych
12załącznik nr 9 – dostępny dla wybranego Wykonawcy
13załącznik nr 10 RODO

Komentowanie jest wyłączone.