Misja i cele Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy

Misją ZŻM jest realizowanie profesjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 z uwzględnieniem indywidualnego podejścia w zakresie holistycznego wspomagania ich rozwoju.

Cele działalności wychowawczo – dydaktycznej bydgoskich żłobków:

  • Dbałość o bezpieczeństwo i o zdrowie dzieci oraz ich sprawność fizyczną.
  • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, w tym mowy i myślenia.
    Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-przestrzennej.
  • Budowanie systemu wartości i orientacji: co jest dobre, a co złe.
  • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, koniecznych w prawidłowych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
  • Stwarzanie warunków do wspólnej, kreatywnej i zgodnej zabawy.
  • Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, pobudzanie i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez spontaniczną twórczość muzyczną oraz sztuki plastyczne.
  • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny i grupy rówieśniczej.

Komentowanie jest wyłączone.